การคิดของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น มีวิธีการคิดแบบต่าง ๆ หลายแบบ เช่นใช้วิธีการคิดแบบคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ใช้การคิดแบบคำพูด ซึ่งถ้าเรายังคงทำอะไรซ้ำซาก คิดอย่างที่เคยคิด ไม่มีความสนใจอย่างจริงจังที่จะรับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ หรือพัฒนางานใหม่ ๆ เราก็จะล้าหลัง แต่ถ้าเรารับรู้ทุกเรื่องราวโดยขาดการวิเคราะห์ ก็จะทำให้เรามีข้อมูลมาก แต่ไม่สามารถตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลบางส่วนผิดพลาดอาจเนื่องจากการสื่อ การนำเสนอผิดพลาด หรืออาจเป็นเพราะความตั้งใจของผู้เสนอก็ได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการพัฒนาความคิดเพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาได้หลายวิธี ดังนี้

2.1 ฝึกทักษะการคิดและลักษณะการคิดต่าง ๆ

ทักษะการคิด คือ ความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานของการคิดระดับสูง ทักษะของการคิดมีหลายทักษะ เช่น การจำแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุป การคิดริเริ่ม เป็นต้น ลักษณะการคิดคือ รูปแบบของการคิดที่ประกอบด้วยทักษะการคิดหลาย ๆ ทักษะที่แตกต่างกัน ซึ่งการแก้ปัญหาหนึ่งๆได้นั้น อาจต้องใช้ทักษะการคิดหลายแบบประกอบกัน ทักษะการคิดและลักษณะการคิดที่สำคัญ ที่มักใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีแบบต่าง ๆ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

2.1.1 การคิดคล่องและคิดหลากหลาย

การคิดคล่องและคิดหลากหลาย เป็นความสามารถที่จะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ได้ผลการคิดจำนวนมาก รวดเร็ว ตรงประเด็น และมีความหลากหลาย สามารถแตกแยกเป็นหลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภท หรือหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถพัฒนาได้ โดยการตั้งปัญหา หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา แล้วฝึกตอบให้ได้คำตอบมากที่สุดในเวลาที่จำกัด และคำตอบนั้นต้องอยู่ในประเด็นของคำถาม

ตัวอย่าง 2.1 ถ้านักศึกษามีเข็มหมุดจำนวนหนึ่ง นักศึกษาจะนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ให้คิดออกมาให้มากที่สุด ภายในเวลา 4 นาที

แนวคิดคำตอบ

  1. สะกิดเสี้ยนที่ตำมือ ตำเท้า
  2. ใช้เป็นอาวุธ
  3. สำหรับติดกระดาษกับผนัง หรือบอร์ด
  4. ไว้จิ้มแขนสำหรับปลุกให้ตื่น
  5. ใช้ทำเบ็ดตกปลา
  6. เอาไว้เปิดซองจดหมาย ซองเอกสาร
  7. สำหรับเขี่ยด้ายที่พันกันยุ่ง
  8. สำหรับกลัดผ้าที่หุ่นโชว์
  9. กลัดผ้าเป็นแบบก่อนตัดเย็บเสื้อ กระโปรง
  10. ทำความสะอาดหวี
  11. สำหรับเจาะรูกระดาษ
  12. สำหรับทดลองเรื่องแม่เหล็ก

ฯลฯ

ถ้าคำตอบที่ได้มีจำนวนมากก็แสดงว่ามีความคิดคล่อง และอาจมาจากความคิดหลากหลาย เช่น ใช้ในงานศิลปะ ใช้ในการทำความสะอาด ใช้ในการป้องกันตัว เป็นต้น

[]

ในการฝึกการคิดคล่อง ถ้าต้องการให้ได้ผลการคิดจำนวนมากยิ่งขึ้น หลากหลายมากขึ้น อาจใช้เทคนิคระดมสมองช่วย ซึ่งมีรายละเอียดกติกาดังนี้

1. ให้เสนอความเห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะคิดได้ เป็นการมุ่งปริมาณ ความคิดไม่ใช่คุณภาพ เพราะจะมีการคัดเลือก ความคิดเหล่านั้นภายหลัง

2. ไม่ต้องคำนึงว่าข้อเสนอแนะของนักศึกษาจะเข้าท่าหรือไม่ และไม่ต้องคำนึงว่าจะซ้ำกับความคิดคนอื่นหรือไม่

3) ห้ามสมาชิกในกลุ่มประเมินความคิดของคนอื่น และไม่ให้วิจารณ์ความคิดเห็นของ เพื่อน ๆ ในกลุ่ม เช่น การห้ามพูดประโยคในทำนองต่อไปนี้

“ โธ่ คิดอะไรเพ้อเจ้อ ”

“ ที่คุณเสนอมานั้น เขาเคยทำกันมาแล้ว ไม่ได้ผลหรอกครับ ”

“ ถ้าทำตามวิธีการที่คุณเสนอมา จะเปลืองเงินมากนะ ”

4) ถ้าคิดอะไรยังไม่ได้ ให้พยายามต่อความคิดซึ่งกันและกัน คือคิดต่อจากข้อเสนอแนะของผู้อื่น เพราะความคิดของผู้อื่นอาจจะช่วยกระตุ้นความคิดของตนให้พรั่งพรูออกมาได้

โฆษณา

About kamonluk55maree

Love 2NE1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s