โดยพื้นฐานของปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาแบบไม่เป็นโครงสร้าง แต่สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องประกอบกับเป็นโมเดลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ อย่างไรก็ดีการตัดสินใจส่วนใหญ่จะยังใช้ประสบการณ์จากผู้ตัดสินใจเป็นหลัก

การแบ่งแยกชนิดปัญหาเป็นแบบโครงสร้าง แบบไม่มีโครงสร้างและแบบกึ่งโครงสร้าง พอแบ่งแยกตัวอย่างที่เป็นปัญหาสำหรับองค์กรและการบริหารงานในองค์กร เช่น

ชนิดปัญหา

งานการปฏิบัติงาน งานควบคุมการปฏิบัติงาน งานวางแผน
งานกลยุทธ์
ปัญหาแบบมีโครงสร้าง ระบบบัญชีในองค์กร
ระบบการสั่งซื้อ
ระบบงานขาย
งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานบุคคล
งานวิเคราะห์งบดุล
งานจัดการการเงิน
งานกำหนดนโยบายองค์กร
ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง งานวางแผนจัดลำดับการผลิต
งานควบคุมสินค้าคงคลัง
งานจัดเตรียมงบประมาณ
งานบริหารโครงการ
งานสร้างโรงงานใหม่
งานสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
งานควบคุมคุณภาพ
ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง งานออกแบบปกวารสาร
งานเลือกซื้อซอฟต์แวร์
งานตกลงหรือต่อรอง งานวานแผนการวิจัย
งานปัญหาทางสังคม

Advertisements

About kamonluk55maree

Love 2NE1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s